Red de Centros Educativos para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

Curso: «Pedagoxía dos coidados: persoais, familiares, ecolóxicos e da comunidade»

/ Deja un comentario

Pedagoxía dos coidados: persoais, familiares, ecolóxicos e da comunidade

InteRed Galicia organiza, en colaboración co CFR de O Barco de Valdeorras e Vigo, o curso: Pedagoxía dos coidados: persoais, familiares, ecolóxicos e da comunidade

DIRIXIDO A:  TODO O PROFESORADO en activo, especialmente o profesorado do rural.

HORAS TOTAIS: 30 horas ( 24 presenciais / 6 non presenciais)

CONTIDOS PARA A FASE PRESENCIAL:

1 .- EDUCANDO NAS EMOCIÓNS, EDUCANDO PARA A VIDA

Barco: 3 de decembro do 2013 (de 17:30 a 20:30)

Vigo:  4 de decembro 2013 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Emma Martínez Ocaña. Licenciada en Historia e Teoloxía. Psicoterapeuta. Foi profesora na Universidade Pontificia de Comillas.

2.- O CONSUMO QUE NOS CONSUME

O Barco: 14 e 28 de xaneiro do 2014 ( de 17:30 a 20:30)

Vigo: 15 e 29 de xaneiro do 2014 ( de 17:30 a 20:30)

Facilita: María Barba Núñez,. Licenciada en Pedagoxía e Diplomada en Educación Social na Universidade de Santiago de Compostela. Doutorada investigadora na USC.

3.- PEDAGOXÍA DO AUTOCOIDADO E DO COIDADO DAS DEMAIS PERSOAS

O Barco: 18 de febreiro e 11 de marzo do 2014 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 19 de febreiro e 12 de marzo do 2014 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Noelia García Camiña. Psicopedagoga, Educadora Social. Experta en Educación para o Desenvolvemento.

4.- TÉCNICAS E PROCEDEMENTOS PARA APRENDER EN COMUNIDADE 

O Barco: 25 de marzo e 8 de abril do 2014 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 26 de marzo e 9 de abril do 2014 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Germán Vargas Callejas, Profesor e investigador na Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Ciencias da Educación, Departamento de Teoría e Historia da Educación e Pedagoxía Social.

CONTIDOS PARA A FASE NON PRESENCIAL

Na primeira sesión presencial de cada bloque temático, concretaranse as tarefas a realizar na aula, que permitirán levar á práctica os contidos traballados na fase presencial.

Na segunda sesión presencial de cada bloque temático, dedicarase un tempo específico ao intercambio de experiencias, cuxo contido estará fundamentado no traballo das actividades realizadas na aula. No seu conxunto a fase non presencial, servirá para sistematizar información, por parte do profesorado, en torno a súa experiencia na aula e o seu propio estudo dos temas abordados na fase presencial. Un traballo cuxos resultados serán visibilizados e presentados na “Guía de coidados no meu centro” que será realizada no terceiro trimestre académico.

 Máis información

Curso en O Barco: CFR de O Barco

Curso en Vigo:  InteRed Galicia (galicia@intered.org)

Matrícula para el profesorado de la zona de Vigo:

Inscripción

 

———————————

InteRed Galicia organiza, en colaboración con los CFR de O Barco de Valdeorras y Vigo, el curso: Pedagogía de los cuidados: personales, familiares, ecológicos y de la comunidad

DIRIGIDO A: TODO EL PROFESORADO en activo, especialmente el profesorado del rural.

HORAS TOTALES: 30 horas ( 24 presenciales / 6 no presenciales)

CONTENIDOS PARA LA FASE PRESENCIAL:

1 .- EDUCANDO EN LAS EMOCIÓNS, EDUCANDO PARA LA VIDA

O Barco: 3 de diciembre de  2013 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 4 de diciembre de 2013 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Emma Martínez Ocaña. Licenciada en Historia y Teología. Psicoterapeuta. Fue profesora en la Universidad Pontificia de Comillas.

2.- EL CONSUMO QUE NOS CONSUME

O Barco: 14 e 28 de enero de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 15 e 29 de enero de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: María Barba Núñez,. Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Educación Social en la Universidad de Santiago de Compostela. Doctoranda investigadora en la USC.

3.- PEDAGOGÍA DEL AUTOCUIDADO Y DEL CUIDADO DE LAS DEMÁS PERSONAS

O Barco: 18 de febrero e 11 de marzo de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 19 de febrero e 12 de marzo de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Noelia García Camiña. Psicopedagoga, Educadora Social. Experta en Educación para el Desarrollo.

4.- TÉCNICAS Y PROCEDEMENTOS PARA APRENDER EN COMUNIDAD 

O Barco: 25 de marzo y 8 de abril de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Vigo: 26 de marzo y 9 de abril de 2014 (de 17:30 a 20:30)

Facilita: Germán Vargas Callejas, Profesor e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social.

CONTENIDOS PARA LA FASE NO PRESENCIAL

En la primera sesión presencial de cada bloque temático, se concretarán las tareas a realizar en el aula, que permitirán llevar a la práctica los contenidos trabajados en la fase presencial.

En la segunda sesión presencial de cada bloque temático, se dedicará un tiempo específico al intercambio de experiencias, cuyo contenido estará fundamentado en el trabajo de las actividades realizadas en el aula. En su conjunto, la fase no presencial, servirá para sistematizar información, por parte del profesorado, en torno a su experiencia en el aula y su propio estudio de los temas abordados en la fase presencial. Un trabajo cuys resultados serán visibilizados y presentados en la “Guía de cuidados en mi centro” que será realizada en el tercer trimestre académico.

Máis información

Curso en O Barco: CFR de O Barco

Curso en Vigo:  InteRed Galicia (galicia@intered.org) 

Matrícula para el profesorado de la zona de Vigo:

Inscripción

Deja un comentario

Tienes que ser suscrito para dejar un comentario.

Instagram

Twitter

Suscríbete a nuestro boletín de noticias